TRƯỜNG TH LÊ VĂN VIỆT

Số điện thoại: 08.6280.6963 - 08.6280.9438
Địa chỉ: 36 Man Thiện, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức