Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 25/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 436

Sáng thứ năm ngày 24/10/2019, trường bồi dưỡng giáo dục về dự giờ hai tiết phân môn Luyện từ và câu khối lớp 4 của trường Tiểu học Lê Văn Việt.

Sáng thứ năm ngày 24/10/2019, trường bồi dưỡng giáo dục về dự giờ hai tiết phân môn Luyện từ và câu khối lớp 4 của trường Tiểu học Lê Văn Việt. Cô Đậu Thị Hiền GVCN lớp 43 và cô Phạm Thị Hoa GVCN lớp 4/4 đã lên hai tiết dạy chuyên đề.

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA CÔ VÀ TRÒ CỦA HAI LỚP 4/3 VÀ 4/4.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164