Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 10/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 397

Trường Tiểu học Lê Văn Việt tổ chức chuyên đề ẩm thực văn hóa Việt Nam qua môn Tiếng Anh.

Chuyên đề tiếng Anh: "Dạy tiếng Anh qua văn hóa Việt Nam". Chuyên đề sáng nay rất thành công. Học sinh học được 01 tiết học trải nghiệm, tăng cường khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt.

Chuyên đề ẩm thực văn hóa Việt Nam qua môn Tiếng Anh. Do cô Nguyễn Thị Hương và học sinh lớp 52 thực hiện.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164