Bí thư chi bộ

Phạm Ngọc Lan
Phạm Ngọc Lan

Ngày sinh: 4/10/1971

Điện thoại riêng: 0353252999

Phó Bí thư chi bộ

Đặng Thị Ánh Minh
Đặng Thị Ánh Minh

Ngày sinh: 30/9/1977

Điện thoại riêng: 0796637989

TRƯỜNG TH LÊ VĂN VIỆT

Số điện thoại: 08.6280.6963 - 08.6280.9438
Địa chỉ: 36 Man Thiện, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức