Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 1/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 3936

Trường Tiểu học Lê Văn Việt tổ chức Đại Hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 20 tháng 2 năm 2020 trường Tiểu học Lê Văn Việt tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022.

Những hình ảnh của buổi đại hội.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164