Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 7/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 1160

Hội khỏe phù đổng của quận 9 năm học 2019-2020 với sự tham gia của trường Tiểu học Lê Văn Việt.

Đội kéo co nữ của trường Tiểu học Lê Văn Việt đã đạt được thành tích là giải nhì cấp quận.

Những hình ảnh của buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164