Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 23/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 610

LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN VIỆT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164