Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 10/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 3786

Trường Tiểu học Lê Văn Việt tổ giáo dục truyền thống ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

Trường Tiểu học Lê Văn Việt tổ giáo dục truyền thống ngày 22 tháng 12 cho học sinh.

Những hình ảnh của buổi nói chuyện về truyền thống ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88