STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Nguyễn Văn Báthnguyenvanbahttps://thnguyenvanba.hcm.edu.vn1509
2 Tiểu Học Võ Văn Hátthvovanhathttps://thvovanhat.hcm.edu.vn1013
3 Tiểu Học Long Thạnh Mỹthlongthanhmyhttps://thlongthanhmy.hcm.edu.vn1002
4 Tiểu Học Trương Văn Thànhthtruongvanthanhhttps://thtruongvanthanh.hcm.edu.vn895
5 Tiểu Học Bùi Văn Mớithbuivanmoihttps://thbuivanmoi.hcm.edu.vn602
6 Tiểu Học Đinh Tiên Hoàngthdinhtienhoangq9https://thdinhtienhoangq9.hcm.edu.vn595
7 Tiểu Học Hiệp Phúthhiepphuhttps://thhiepphu.hcm.edu.vn585
8 Tiểu Học Nguyễn Minh Quang thnguyenminhqghttps://thnguyenminhqg.hcm.edu.vn573
9 Tiểu Học Lê Văn Việtthlevanviethttps://thlevanviet.hcm.edu.vn569
10 Tiểu Học Phước Bìnhthphuocbinhhttps://thphuocbinh.hcm.edu.vn508
11 Tiểu học Trần Thị Bưởithtranthibuoihttp://thtranthibuoi.hcm.edu.vn406
12 Tiểu Học Long Bìnhthlongbinhhttps://thlongbinh.hcm.edu.vn333
13 Tiểu Học Tạ Uyên thtauyenq9https://thtauyenq9.hcm.edu.vn332
14 Tiểu Học Phú Hữuthphuhuuhttps://thphuhuu.hcm.edu.vn316
15 Tiểu Học Trường Thạnhthtruongthanhhttps://thtruongthanh.hcm.edu.vn306
16 Tiểu Học Phước Thạnhthphuocthanhq9https://thphuocthanhq9.hcm.edu.vn291
17 Tiểu Học Long Phướcthlongphuochttps://thlongphuoc.hcm.edu.vn290
18 Tiểu học Phạm Văn Chínhthphamvanchinhhttp://thphamvanchinh.hcm.edu.vn288
19 Tiểu Học Phong Phú thphongphuq9https://thphongphuq9.hcm.edu.vn221
20 Tiểu Học Tân Phúthtanphuq9https://thtanphuq9.hcm.edu.vn52

88