Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 17:28 Thứ năm, 3/3/2022
Lượt đọc: 979

Danh mục VBQPPL GD Hết hiệu lực.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 3/3/2022
Ngày có hiệu lực: 3/3/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 544-so-danh-muc-vbqppl-gd-het-hieu-luc_332022172927.pdf
Nội dung:

164