Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 20:51 Thứ tư, 12/1/2022
Lượt đọc: 1073

Hồ sơ hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới theo TT02.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 12/1/2022
Ngày có hiệu lực: 12/1/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 022021ttbgddt-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-cdnn-gv-th_1212022205228.pdf
File thứ 2: 459-cvhdbonhiemcdnnnv_1212022205228.pdf
File thứ 3: 8119-ubnd-tptd-cong-vanbonhiemcdnn_1212022205228.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164