Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 19:46 Chủ nhật, 5/12/2021
Lượt đọc: 999

Thông tư quy định ngưng hiệu lực Quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 5/12/2021
Ngày có hiệu lực: 5/12/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 292021ttbgddt_5122021194654.PDF
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164