Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.  PHÁP CHẾadmin09-06-2022
2 Văn bản V/v tăng cường tuyên truyền về các tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 PHÁP CHẾadmin31-05-2022
3 Kế hoạch thực hiện chỉ thị 06/TC-UBND Trách nhiệm người đứng đầu.

(Tải File đính kèm)

 PHÁP CHẾadmin17-04-2022
4 Danh mục VBQPPL GD Hết hiệu lực.

(Tải File đính kèm)

 PHÁP CHẾadmin03-03-2022
5 Sở triển khai chế độ chính sách mới trong giáo dục.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 PHÁP CHẾadmin19-01-2022
6 Hồ sơ hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới theo TT02.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 PHÁP CHẾadmin12-01-2022
7 Thông tư số 34 /2021/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

(Tải File đính kèm)

 PHÁP CHẾadmin13-12-2021
8 Thông tư quy định ngưng hiệu lực Quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

(Tải File đính kèm)

 PHÁP CHẾadmin05-12-2021
9 Thông tin các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực thi hành.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 PHÁP CHẾadmin01-12-2021
10 Luật trách nhiệm bồi thường

(Tải File đính kèm)

 PHÁP CHẾadmin28-11-2021
11 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định pháp luật về "phòng, chống tham nhũng" năm 2021  PHÁP CHẾadmin08-11-2021
12 Một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 PHÁP CHẾadmin07-11-2021