Năm học 2020 - 2021: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
THÔNG BÁO
Đang online: 310
Hôm nay : 1,681
Hôm qua : 864
Tuần này : 7,964
Tuần trước : 18,282
Tháng này : 81,566
Tháng trước: 117,162
Tất cả : 731,244

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163