Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục quốc dân (Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015)

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN NGÀNH GD 22-08-2016
2 Hướng dẫn Kiểm tra Cuối HKI năm học 2015 - 2016 cấp Tiểu học

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN NGÀNH GD 25-11-2015
3 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục quốc dân (Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015)

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN NGÀNH GD 29-10-2015
4 Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2015-2016 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường: MN, TH, THCS và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc) 856/GDĐTVĂN BẢN NGÀNH GD 08-10-2015
5 Hướng dẫn liên Sở: Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2015-2016 3144/HDLS/GDĐT-TCVĂN BẢN NGÀNH GD 02-10-2015
6 Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2015 - 2016

(Tải File đính kèm)

3166/GDĐT-VPVĂN BẢN NGÀNH GD 02-10-2015
7 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015

(Tải File đính kèm)

3118 /KH-GDĐT-PCVĂN BẢN NGÀNH GD 02-10-2015
8 Công văn số 3161/GDĐT-PC V/v hướng dẫn tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

(Tải File đính kèm)

3161/GDĐT-PCVĂN BẢN NGÀNH GD 02-10-2015
9 Về lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin trong ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. 2780VĂN BẢN NGÀNH GD 06-09-2015
10 Quyết định Số: 06/2006/QĐ-BNV -QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP.

(Tải File đính kèm)

06/2006/QĐ-BNVVĂN BẢN NGÀNH GD 05-09-2015
11 Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

(Tải File đính kèm)

2797/QĐ - BGDDTVĂN BẢN NGÀNH GD 05-09-2015
12 Văn bản 3393 Về hướng dẫn dạy và học môn tin học cấp tiểu học năm học 2014 - 2015

(Tải File đính kèm)

3393/GDĐT-THVĂN BẢN NGÀNH GD 05-09-2015