Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản số 5747 ubnd-gdđt về việc tiếp nhận học sinh phổ thông và phát hành sách giáo khoa năm học 2021 -2022

(Tải File đính kèm)

5747VĂN BẢNadmin30-08-2021
2 QUYẾT ĐỊNH về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢNadmin01-04-2021
3 Đơn xin chuyển lớp học bán trú ra lớp hai buổi

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 12-08-2020
4 Mẫu đơn xin chuyển trường trong thành phố

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 08-08-2020
5 Mẫu đơn xin chuyển trường ngoài thành phố

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 VĂN BẢN 08-08-2020
6 Đơn xin nhập học Năm hoc: 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 02-07-2020
7 Thông báo tuyển sinh Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 01-07-2020
8 Kế hoạch tuyển sinh Năm học : 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 01-07-2020
9 Thư mời tư vấn tuyển sinh lớp 1 Năm học: 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 01-07-2020
10 Thông báo số 1 - có điều chỉnh

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN 01-11-2015
11 Công văn số 2972/GDĐT-PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 về công tác pháp chế 2972/GDĐT-PCVĂN BẢN 02-10-2015