Năm học 2020 - 2021: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản số 5747 ubnd-gdđt về việc tiếp nhận học sinh phổ thông và phát hành sách giáo khoa năm học 2021 -2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5747-ubndtptd_3082021221851.pdf
5747VĂN BẢNadmin30-08-2021
2 QUYẾT ĐỊNH về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 977qdsigned_142021195243.pdf
 VĂN BẢNadmin01-04-2021
3 Đơn xin chuyển lớp học bán trú ra lớp hai buổi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau_1a-bt_ra_2_buoi_12820208.pdf
 VĂN BẢN 12-08-2020
4 Mẫu đơn xin chuyển trường trong thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau_chuyen_di_den_trong_tp_88202020.pdf
 VĂN BẢN 08-08-2020
5 Mẫu đơn xin chuyển trường ngoài thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau_chuyen_di_den_ngoai_tp_88202020.pdf
File thứ 2: mau_chuyen_di_den_trong_tp_88202020.pdf
 VĂN BẢN 08-08-2020
6 Đơn xin nhập học Năm hoc: 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don_lop_mot_2020-2021_1_2720207.pdf
 VĂN BẢN 02-07-2020
7 Thông báo tuyển sinh Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb_tuyen_sinh_nh_2020-2021_lan_1_17202021.pdf
 VĂN BẢN 01-07-2020
8 Kế hoạch tuyển sinh Năm học : 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tuyen_sinh_2020-2021_17202021.pdf
 VĂN BẢN 01-07-2020
9 Thông báo số 1 - có điều chỉnh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thông báo số 1.docx
 VĂN BẢN 01-11-2015
10 Công văn số 2972/GDĐT-PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 về công tác pháp chế 2972/GDĐT-PCVĂN BẢN 02-10-2015

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích