Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 20/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 907

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN VIỆT

Hôm qua thứ năm ngày 19/09/2020 trường Tiểu học Lê Văn Việt tổ chức Đại hội Đoàn năm học 2019-2020. Về dự lễ có sự tham gia của đồng chí Bí thư và Phó Bí thư và các đại biểu là các đồng chí bên Đoàn thanh niên của phường Tăng Nhơn Phú A về dự.

NHỮNG HÌNH ẢNH TRANG TRỌNG CỦA BUỔI LỄ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88