Năm học 2020 - 2021: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
THỜI KHÓA BIỂUKẾ HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ
Đang online: 294
Hôm nay : 1,664
Hôm qua : 864
Tuần này : 7,947
Tuần trước : 18,282
Tháng này : 81,549
Tháng trước: 117,162
Tất cả : 731,227

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163