Năm học 2021 - 2022: Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 1/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 1218

ĐỘI BÓNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN VIỆT ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG Ở HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2019-2020

NHIỀU NĂM LIỀN ĐỘI BÓNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN VIỆT ĐỀU ĐẠT NHỮNG THÀNH TÍCH CAO TRONG QUẬN .

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA ĐỘI BÓNG VÔ ĐỊCH Ở HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2019-2020

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164